DinB, subclade Y4460 (10B)

I2a-Dinaric     DinA   DinB   DinC


 

 

Subclades:

 • DinB1 (Y3118) 70%   ~4,5 mln     Russia, Ukraine, Poland, Romania, Belarus
  • DinB1a (Y5598) 200/200BC
   • Main subclade: DinB1a1 (CTS5779) 200BC/150CE
 • DinB2 (S8201) 10%   ~0,7 mln    Poland, Belarus, Russia, Ukraine   Y13498 – Clan Belarus
 • DinB3 (A6105) 10%  ~0,7 mln  200BC/0CE    Ukraina, Russia, Poland, Slovenia
  • DinB3a (Y16810) 0CE/200 CE
 • DinBx (SK1241) 5%  ~0,3 mln    Hungary, Russia
 • DinB* (Y4460*) 5%  ~0,3 mln    Ukraina, Sweden, Bulgaria, Belarus, Hungary, Greece, Poland, Slovenia

Haplogrupa DinB (Y4460) jest drugą co do wielkości główną haplogrupą dynarska licząca około 7 milionów mężczyzn, zdominowaną przez mieszkańców Rosji, Ukrainy i Rumunii. Kraje te obejmują  obszar historycznych stepów czarnomorskich i być może tam powstała ta mutacja w okresie 600pne – 50ne. Kilkaset lat później powstały jej kolejne mutacje. Brak wystarczających ilości testów DNA na tym poziomie uniemożliwia jednak ich analizę statystyczną.

Przy wyciąganiu wniosków należy uwzględnić zmiany demograficzne i migracje w XX wieku – w ramach carskiej Rosji oraz Związku Radzieckiego, a także na terenie II Rzeczpospolitej po drugiej wojnie światowej.

DinB1 (Y3118)

Duża populacja, obecna głównie w Rosji, Ukrainie i Polsce oraz w mniejszej ilości w Białorusi i Rumunii oraz Mołdawii. Geograficznie to region od Karpat (łącznie z nimi) na północ i północny-wschód  w głąb Rosji. Zatem jest rozproszona na dużym obszarze, ale to nie dziwi , gdyż jest bardzo liczna – około 4,5 miliona mężczyzn. Możliwe, że ojczyzną DinB1 jest Ukraina, skąd populacja genetyczna migrowała na północ (Polesie) i południe (Rumunia).

DinB2 (S8201)

Populacja średnia – około 0,7 miliona. Jest relatywnie dużo testów DNA z Polski.  Możliwie że ojczyzną tej haplogrupy jest teren Polesia i Wołynia  (w tym dorzecze Prypeci). W obecnych granicach Polski mogła się znaleźć w dużej ilości w wyniku przesiedleń z ZSRR po II wojnie światowej. Może być kojarzona z takimi ludami jak Dregowicze, Drewlanie, Radymicze  z 2 połowy I tysiąclecia ne.

DinB3 (SK1241)

Populacja średnia – około 0,7 miliona. Brak wyraźnego wyróżnienia terytorialnego, dominuje w Rosji, Ukrainie i Polsce. Możliwe że również wywodzi się z Polesia.

DinBx (SK1241)

Populacja  średnia – około 0,5 miliona. Brak wystarczających danych do określenia obszaru.

DinB* (Y4460*)  

Brak wydzielonych klasyfikacji. Obejmuje różne małe klany rozproszone w Europie.

 

Możliwe kierunki ekspansji hg DinB1, DinB2, DinB3 z regionu Polesia, Wołynia i środkowego Dniepru

Słoweńcy

DinB to około 10% populacji męskiej Słowenii (około 100 tysięcy). Brak testów dla podgrup Hg DinB  uniemożliwia określenie haplogrupy właściwej dla Słoweńców. Tym niemniej wszystko wskazuje na migracje genetyczną z północnego-wschodu  (Rumunia) na Nizinę Węgierską, a potem w dwóch kierunkach : Austria i Słowenia oraz Macedonia, Bułgaria i Grecja. Potwierdza ten kierunek niewielkie występowanie DinB w Słowacji i Czechach.

Dregowicze

W źródłach pisanych Dregowicze po raz pierwszy zostali wymienieni przez Konstantyna Porfirogenetę w połowie IX wieku. Nazwa plemienia pochodzi od słów dragva, dreg-dreg’v – moczar, błoto. Na ziemie dzisiejszej Białorusi przybyli w drugiej połowie I tysiąclecia z Wołynia. Granice ziem dregowickich zakreślały rzeki na południu Prypeć, na wschodzie Dniepr, na północy Dźwina i Niemen, na zachodzie Bug. Sąsiadowali od południa z Drewlanami (przypuszczalnie był to odłam Dregowiczów znad południowego Polesia) i Dulebami, na wschodzie z Radymiczami, na północy z Krywiczami i Jaćwięgami, na północnym zachodzie z Mazowszanami i Lędzianami.

Radymicze

Ziemie Radymiczów zlokalizowane były nad rzeką Soż. Od zachodu i północy ograniczone były Dnieprem, od południa i wschodu – Dzisną. Od zachodu Radymicze sąsiadowali z Dregowiczami, od północy – z Krywiczami, od wschodu – z Wiatyczami, od południa – z Siewierzanami. Według XII-wiecznej Kroniki Nestora Radymicze pochodzili z Lachów, wzięli nazwę od Lacha Radyma i osiedlili się nad Sożą: Polanie (…) byli rodu słowiańskiego, Drewlanie (…) wywodzili się z tychże Słowian, Radymicze zaś (…) – z Lachów. Według Lubora Niederlego Radymicze rozpoczęli swoją wędrówkę nad Soż w III wieku pod wpływem Gotów lub w VI–VII wieku pod wpływem Awarów.

vayda

 

2606total visits,1visits today