R1a-Z280 [#17; 03/2018]

Haplogrupa Z280 powstała około 5000 lat temu i  ma dwie gałęzie CTS1211 (75%) i Z92(25%).

CTS1211   ISOGG:  R1a1a1b1a2b  

R1>M459>M417>Z645>Z283>Z282>Z280>CTS1211

[kliknij aby powiekszyć]

Haplogrupa CTS1211 jest większą gałęzią Z280, liczy ponad 34 miliony i występuje powszechnie w krajach słowiańskich. Prawie połowa populacji CTS1211 jest w Rosji tym niemniej posiada wyraźne subclady zachodnie. Rozkład geograficzny tych mutacji pokazuje, że ludność prasłowiańska przemieszczała się od Renu do Uralu przez tysiące lat. Częstość występowania CTS1211 jest największa w Słowenii, Słowacji, Łotwie oraz Polsce i Rosji.  Jest haplogrupą Słowian południowych -około 80% R1a w tych krajach – a dokładniej subklad L1280 (40% subcladu w Serbii i Bośni-Hercegowinie). Do dalszej analizy wytypowano 9 subcladów możliwie najmłodszych, dla których była dostępna odpowiednia liczba wyników testów YDNA  . Ze względu na zróżnicowanie geograficzne występowania subcladów zostały one następnie pogrupowane na regiony A-wschodni, B-wspólny, C-zachodni.

 

Mniejsze subclady z powyższego drzewa – uzupełnienie opisu.

YP1019 Russia (70%), Poland (15%), Latvia, Estonia – 5% each
YP1034 Russia (50%),Ukraine (20%) Belarus (10%), Poland (5%)
Y10805 Russia, Finland
YP3992 Subclade unique for Serbia and Bosnia-Herzegovia  (formed 800 CE, TMRCA 1050) Y5647>YP611>YP3987>YP3992

CTS1211-A (Eastern)

Dwa bardzo liczne subclady występujące prawie wyłącznie na wschodzie Europy (Rosja). Stanowią około 25% całej populacji CT1211 i ta liczba Są to „stare mutacje” – YP282 pochodzi z 1800r. p.n.e., a Y2910 z 500r. p.n.e. Prawdopodobnie dotyczy ludności między Wołgą a Uralem, osiadłej i nie migrującej na zachód dalej niż do Donu.

CTS1211-B (Common)

Kryterium przynależności do tej grupy wynika z podobnych częstotliwości występowania subcladów w Rosji, Polsce , Ukrainie, Białorusi i Wschodnich Niemczech (obszar od Łaby do Uralu). Nie są brane pod uwagę kraje na południe od Karpat jako miejsca późnych migracji z północy. 

YP235– Ma podobną częstotliwość występowania 4-5% w Rosji, Polsce , Ukrainie, Białorusi. Gdyby przeliczyć 2% częstotliwości występowania w Niemczech na Niemcy Wschodnie (Germania Slavica) to mogłoby być nawet więcej niż 4%. Na południe od Karpat jest małe występowanie. Taki równomierny rozkład jest efektem migracji ludności przez tysiące lat.

YP343-subclad wspólny dla Słowian, ale mniejsza liczba w Niemczech. Duży udział u mieszkańców Węgier, Słowacji i Słowenii.

YPL1280-subclad wspólny dla Słowian. Duży udział w Serbii i Bośni-Hercegowinie; migracja Serbów Łużyckich.

CTS1211-C (Western)

Poniższe subclady zakwalifikowano jako zachodnie, ale nie chodzi o Zachodnich Słowian. Odnosi się to do trzech krajów Polska, Ukraina, Niemcy czyli obszaru od Łaby do Donu. Charakterystyczne jest dla tej klasyfikacji mały udział procentowy w populacji Rosji oraz istotny we wschodnich Niemczech, a przede wszystkim największa populacja występuje w Polsce.

S18681-subclad zachodni z dużą częstotliwością w Polsce.

Y2613-nieduży subclad powstały 2200 lat p.n.e. występujący w Polsce, Wschodnich Niemczech i Ukrainie z częstością około 2%. Dotarł do Chorwacji. Był prawdopodobnie częścią Białych Chorwatów.

Y3226-nieduży subclad. Migrował za Karpaty – Węgry, Słowacja, Słowenia.

YP951-nieduży subclad najbardziej zachodni – polski.

 

Tabela częstotliwości występowania subcladów CTS1211.

R1a-CTS1211  frequency of major subclades                                                                                                      03/2018 by vayda
CTS1211 Samples Population [mln] Frequency in country YP343 Y2613 Y2910 Y3226 YP235 YP582 YP951 L1280 S18681 others
Russia 271 15,5 24,3% 2,0% 0,5% 7,9% 0,7% 4,4% 4,2% 0,0% 1,2% 1,2% 2,4%
Poland 281 4,6 23,9% 3,1% 1,9% 0,2% 2,9% 4,6% 0,1% 2,7% 2,3% 4,4% 1,7%
Ukraine 61 3,5 16,5% 2,8% 1,6% 0,8% 1,1% 3,9% 0,8% 0,8% 1,0% 2,4% 1,3%
Germany 117 2,6 6,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,5% 2,2% 0,0% 0,6% 0,6% 1,2% 0,3%
Hungary 65 1,0 20,3% 5,2% 3,9%   6,2% 1,4%     2,5%   1,0%
Belarus 30 1,0 20,1% 1,5% 0,7% 2,1% 2,1% 5,1% 2,6% 1,3% 0,7%   4,0%
Slovakia 30 0,7 27,2% 7,2% 2,9%   10,1%       1,6% 1,6% 3,7%
Italy 21 0,7 2,4% 0,7% 0,2%   0,5% 0,6%         0,2%
Czech R. 23 0,6 12,2% 2,6% 3,1%   2,5%   0,5% 1,5% 0,9%   1,0%
Romania 4 0,5 5,3%
Serbia 358 0,5 12,4% 1,9 %  1,6 %  0,0% 2,5%   0,7%  0,0% 1,2%  4,5% 0,0% 0,0 
Austria 16 0,5 11,1% 2,1% 2,9%   0,8%       3,2%   2,1%
Croatia 12 0,4 21,1% 1,7% 16,1%   2,0%           1,3%
Slovenia 18 0,3 30,5% 11,4% 11,1%   6,9%           1,1%
Bosnia-H. 27 0,3 16,6%   0,6%     1,7%     12,0%   2,3%
Latvia 8 0,2 25,2%
Bulgaria 12 0,2 6,7% 1,2% 1,2%     2,3%   0,6%     1,4%
Lithuania 24 0,2 15,6% 0,8% 0,7% 0,9% 1,7%     2,5% 0,6% 0,6% 7,7%
Estonia 8 0,1 20,2%
Total: 1049 34,2 [mln] 4,1 2,6 5,4 2,7 6,1 6,1 1,3 2,8 2,7 0,6

Serbia: dodatkowe źródło danych https://dnk.poreklo.rs 

Wykresy porównujące skład subladów CTS1211.

Z92    ISOGG:  R1a1a1b1a2a  

R1>M459>M417>Z645>Z283>Z282>Z280>Z92

Major Subclades of hg R1a-Z92: Y4459, Z685   – distribution by country                                         02/2018 by vayda
Z92>Y4459 (70%) Z92>Z685 (30%)
Russia 65% Russia 44%
Ukraine 13% Poland 25%
Belarus 7% Ukraine 11%
Poland 4% Romania 4%
Germany 2% Belarus 4%
Romania 2% Germany 3%
 others 7%  others 10%
  100%   100%

Haplogrupa Z92 jest typową dla wschodnich Słowian z ogromna przewagą wielkości populacji w stosunku do Słowian zachodnich – w tym wypadku Polski. W gałęzi Y4459 dominuje subclad YP617 (90%). Z kolei w Z685 subclad Z1907 jest rosyjski, a subclady CTS4648 i YP351 występują znacząco w Polsce.

 

vayda

5244total visits,1visits today