R1a-M458 [#16; 03/2018]

R1a-M458 (R1>M459>M417>Z645>Z283>Z282>PF6155>M458) , ISOGG:  R1a1a1b1a1   

[kliknij aby powiększyć]

Drzewo genetyczne zawiera główne subclady haplogrupy M458, podział procentowy populacji niższych mutacji oraz udział procentowy w populacji krajów dla poszczególnych subcladów. Daje to obraz które z nich są znaczące, a także ich geograficzną dystrybucje.  Z pewnością może być zaskoczeniem liczne występowanie tej mutacji w Rosji oraz Niemczech. W Rosji nawet mieszka nieco więcej mężczyzn z tą haplogrupą niż w Polsce.  Z kolei udział M458 jest największy wśród Polaków (28%). Przyjmuje się , że M458 to „gen” Polaka, wcześniej klasyfikowany jako R1a1a7. Jak widać ma to uzasadnienie. Główne mutacje R1a-M458: CTS11962.1 i L260 powstały 2600 lat p.n.e. Prawdopodobnie CTS11962.1 była liczniejsza bowiem w tej gałęzi wystąpiły wcześniej kolejne mutacje. Zatem mamy do czynienie z dwoma mężczyznami żyjącymi 2700 lat p.n.e , którzy obecnie mają ponad 23 miliony potomków (CTS11962.1 -14,7 mln  L260 -8,7 mln).

 Haplogroup R1a-M458 (West Slavic)  – distribution per major subclades                                    03/2018 by vayda
R1>M459>M417>Z645>Z283>Z282>PF6155>M458 formed  / TMRCA % of M458 population
R1a-M458 > PF7521  > L260 > YP1337  500 BC / 300 CE 6%
R1a-M458 > PF7521  > L260 > YP256  500 BC / 300 BC 29%
R1a-M458 > PF7521 > CTS11962 > L1029 1200 BC /  0 CE 51%
 R1a-M458 > PF7521 > CTS11962 > YP515  2000 BC / 200 CE 13%
others   1%
TOTAL 23,4 mln 100%

Populacja M458 liczy ponad 23 miliony i mniej więcej w połowie występuje wśród Wschodnich Słowian (Rosja, Ukraina, Białoruś), a w drugiej połowie wśród Zachodnich i Południowych Słowian łącznie. Z wykresu częstotliwości występowania tej haplogrupy i dalszych szczegółowych danych widać duże podobieństwo dla Polski, Ukrainy, Czech oraz Białorusi. Nie widać tego bezpośrednio, ale również obecnych Wschodnich Niemiec. Stąd starożytne i średniowieczne plemiona obszaru od Łaby do Dniepru trzeba rozpatrywać jako wspólny etnos.

Mapa przedstawia procentowy udział M458 w poszczególnych krajach oraz obszary koncentracji zgrupowanych subcladów wg autorskiego oznaczenia.

Podział geograficzny subcladów R1a-M458:

 1. M458-A Western = YP254 (L260>YP256>YP254)
  • YP414 (L260>YP256>YP254>YP414)
  • Y2905 (L260>YP256>YP254>Y2905)
  • Y4135 (L260>YP256>YP254>Y4135)
 2. M458-A Eastern = YP1337 (L260>YP1337)
 3. M458-B Western
  • YP263 (CTS11962.1>L1029>YP515)
  • FGC66343 (CTS11962.1>L1029>FGC66343)
  • YP444 (CTS11962.1>L1029>YP444)
  • L1029* (CTS11962.1>L1029>L1029*)
 4. M458-B Middle = YP515 (CTS11962.1>YP515)
 5. M458-B Eastern = YP417 (CTS11962.1>L1029>YP417)

 

M458-A (L260)

W gałęzi L260 dominują subclady YP414 i Y2905 liczące obecnie 6 milionów przy czym w Polsce – 2,7 mln , w Ukrainie – 1,7 mln, Niemczech i Rosji po 0,5 mln. Poniżej dane statystyczne dla poszczególnych subcladów.

M458-A Western

1. YP414 (L260>YP256>YP254>YP414 ; R1a1a1b1a1a1a3)

YP414 jest polskim subcladem haplogrupy R1a-M458. Ma ja co dziesiąty Polak. Również liczebnie jej prawie połowa to Polacy. Populacja YP414 liczy 5,3 mln i jest drugą co do wielkości dla M458. Powstała późno bo około 300 roku n.e. Niewątpliwie odniosła sukces. Prawdopodobnie wywodzi się właśnie z obszaru Polski lub szerzej z obszaru do Łaby i środkowego Dniepru, a stąd migrowała w rożnych kierunkach.

2. Y2905 (L260>YP256>YP254>Y2905 ; R1a1a1b1a1a1a1)

Niewielka haplogrupa licząca około 1,2 mln powstała 250 r. n.e. występująca przede wszystkim w Polsce i Ukrainie.

M458-A Eastern   –   YP1337 (L260>YP1337)

Niewielka haplogrupa licząca około 1,5 mln powstała dość wcześnie bo 500 lat p.n.e.  W gałęzi L260 jest jedynym wschodnim subcladem. Wygląda, że powstał na wschodzie , ale dotarł do Polski i Czech.

M458-B (CTS11962.1)

M458-B Eastern  –  YP417 (CTS11962.1>L1029>YP417 , R1a1a1b1a1b1c)

Najliczniejszy subklad haplogrupy R1a-M458 – około 5 milionów (30% M458). Mutacja powstała około 1 roku n.e. w haplogrupie L1029, która z kolei powstała około 1200 roku p.n.e. Subclad występuje w przeważającej ilości u wschodnich Słowian (Rosja, Ukraina, Białoruś) oraz w Rumunii przy czym w Rosji jest około 60% populacji YP417.

M458-B Middle   –  YP515 (CTS11962.1>YP515)

Mutacja powstała około 1200 roku p.n.e. Obecnie liczy 2,5 mln mężczyzn, głównie w Polsce, Ukrainie oraz Rosji (łącznie 75% YP515). Jej skromny udział w innych krajach sugeruje, że była częścią plemion osiadłych prawdopodobnie na północy Ukrainy (Wołyń), Białorusi (Polesie) i wschodniej części obecnej Polski. Jakiś wpływ na duży udział YP515 w Polsce mają przesiedlenia Kresowian po II wojnie światowej, aczkolwiek w Rosji Carskiej i Sowieckiej duże ruchy ludnościowe dotyczyły także Białorusinów i Ukrainców. Stąd również duże występowanie YP515 w Rosji. To wszystko prowadzi do wniosku, że YP515 była częścią plemion Neurów i Skytów rolników.

M458-B Western

Grupa wielu subcladów o zbliżonym występowaniu terytorialnym:

 1. FGC66343 (CTS11962.1>L1029>FGC66343)
 2. YP444 (CTS11962.1>L1029>YP444)
 3. L1029* (CTS11962.1>L1029>L1029*)
 4. YP263 (CTS11962.1>YP263 , R1a1a1b1a1b1a)

Okres powstania tych mutacji przypada na przełom starej i nowej ery. Biorąc pod uwagę kolejne subclady dla FGC66343 z tego okresu i niesklasyfikowane L1039* to mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową powstania dużej ilości mutacji w jednym czasie. Z pewnością jest ich więcej – nieodkrytych, a wiele wyginęło. Haplogrupa L1039, z której się wywodzą te subclady, musiała zatem być bardzo liczna w tym okresie, a później rozwinęła się przeciętnie, ale zachowując różnorodność. Cała populacja tej grupy liczy ponad 6 milionów, z czego na Niemcy i Polskę przypada około 3 miliony. Wszystko wskazuje, że ojczyzną tej grupy jest Europa Środkowa – obszar Słowian Zachodnich. Migrowała głównie na wschód – Białoruś, Ukraina, Rosja. Dotarła też do takich krajów jak Rumunia, Francja i Szwecja.

FGC66343 (CTS11962.1>L1029>FGC66343)

Haplogrupa nie jest klasyfikowana przez ISOGG i YFULL. Dopiero jej sublady są klasyfikowane choć w różny sposób. Coś jest na rzeczy z tym bałaganem. Powstała na przełomie er i liczy obecnie 2,2 miliona. Posiada bardzo dużo mutacji (9 subkladów) powstałych około 2000 lat temu, co jest wyjątkowe.

 YP444 (CTS11962.1>L1029>YP444)

Mały subclad około 1,3 miliona, powstały 2000 lat temu. Bardzo ciekawy, bowiem zdominowany przez kraj niesłowiański Niemcy. Najwięcej próbek z Niemiec i Polski, choć są też pojedyncze z Austrii, Czech, Rumunii, Węgier i Francji. Możliwe, że YP444 powstała na terenach miedzy Łabą i Odrą pośród tamtejszych starożytnych plemion.

YP263 (CTS11962.1>L1029>FGC72553>YP263 , R1a1a1b1a1b1a

Kolejny mały subclad około 1,2 miliona powstały 2000 lat temu. Najwięcej próbek jest z Niemiec i Polski. Są pojedyncze próbki z Rosji, Litwy, Białorusi, Szwecji, Grecji. Jest podobny do YP444. Możliwe, że mutacja YP263 powstała na terenach miedzy Łabą i Odrą pośród tamtejszych starożytnych plemion.

L1029 (CTS11962.1>L1029>L1029*

Grupa mutacji L1029 niesklasyfikowanych. Liczy 1,5 miliona. Ponownie dominacja próbek z Niemiec i Polski.


Tabela częstotliwości występowania subcladów M458.

R1a-M458 frequency of subclades per country                                                                            03/2018 by vayda
CTS11962.1 L260
L1029 YP515 YP256>YP254 YP1337
 country samples population YP417 FGC66323 YP444 YP263 L1029* YP414 Y2905 Y4135
Poland 334 5,6 27,8% 1,1% 3,2% 0,8% 1,1% 0,8% 4,2% 10,3% 3,6% 1,3% 1,2%
Ukraine 69 4,1 18,2% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,6% 3,4% 5,4% 2,2% 0,0% 0,6%
Czech R. 34 1,0 17,5% 1,1% 3,2% 1,1% 0,0% 2,1% 1,1% 3,1% 1,6% 0,0% 3,9%
Belarus 26 0,8 17,0% 5,8% 1,9% 0,0% 1,0% 2,9% 4,5% 1,0%
Slovakia 13 0,3 11,5% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 7,0%
Lithuania 18 0,2 11,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,7% 1,4% 2,1% 1,6% 0,0% 0,0% 1,8%
Romania 8 1,1 10,3% 6,4% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Latvia 3 0,1 9,2%  
Russia 100 5,8 8,8% 4,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,5% 0,9% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1%
Bulgaria 15 0,3 8,2% 4,4% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 1,0%
Hungary 26 0,4 7,9% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 0,6% 0,6% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0%
Austria 11 0,3 7,5% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,3%
Germany 120 2,7 6,4% 0,0% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,5% 0,3% 0,0% 0,1%
Slovenia 3 0,05 5,0%  
Serbia 4+59 0,10 4,4% 4,1% 0,0% 0,0% 0,3%
Greece 2 0,08 2,3%  
Sweden 15 0,06 1,2%  
France 4 0,05 0,9%  
  805 23,4 Total [mln] 5,3 2,5 1,2 1,3 1,6 2,8 5,5 1,5 0,3 1,4

Serbia: dodatkowe wyniki z portalu https://dnk.poreklo.rs

vayda

 

9662total visits,1visits today